logotype

Firma budowlano-handlowa Sławomir Cielejewski powstała w 1996 r., w roku 2001 przeszła reorganizacje i przyjeła nazwe
Akant System F.B.H Sławomir Cielejewski.

W latach 1996 -1999 zajmowała się renowacją zabytków na terenie polski działając bezpośrednio pod konserwatorem zabytków,
od 1999r dodatkowo produkowała i sprzedawała stolarkę otworową pcv a także wykonywała usługi remontowe.

Od 2001r. po reorganizacji zajmujemy się: budową obiektów - domy jednorodzinne, małe budynki użyteczności publicznej, remonty generalne obiektów, wykonanie dróg, parkingów, placy, podjazdów, mała architektura terenu.

Od 2004r. dodatkowo zajmujemy się melioracją, odwodnieniami, budową zbiorników wzbiorczych, umocnieniami wałów, progami wodnymi, regulacją cieków wodnych.

0d 2006r. dodatkowo wykonujemy prace ziemne sprzętowe - wykopy, plantowania, niwelacje, skarpowanie, pryzmowanie, transport wywrotkami, wyburzenia obiektów, kruszenie gruzów, prace ziemne sieciowe wodne i kanalizacyjne sanitarne oraz kanalizacyjne wód deszczowych, przepompownie wód, zbiorniki ziemne wód deszczowych. Ponadto współpracujemy i oferujemy usługi z zakresu: projektowania, nadzory i kierowanie budowami i robotami, usług geodezyjnych oraz wszelkich badań geologicznych - laboratoryjnych gruntów ziemnych.

Od 2008r. rozwineliśmy usługi o: wykonanie prac zbrojarskich, żelbetowych, wykonanie płyt żelbetowych, murów oporowych, umocnienia przyczułków mostów, wiaduktów, przepusty pod drogami, mostki nośne nad rowami wodnymi.

Od 2011r. prowadzimy również sprzedaż hurtową i detaliczną kostek betonowych POZ-BRUK, prefabrykatów betonowych - konstrukcujnych, wykonujemy stalowe konstrukcje małych hal oraz wiat wraz z montażem i przygotowaniem terenu .

Na przełomie opisanych lat współpracowaliśmy z takimi firmami jak: Europlakat Warszawa, Skanska, GGW Development, APP projekt ,PBO Anioła, Malta Decor Poznań, Swedwood Zbąszynek, Huta Szkła Lucyna Oborniki wlkp, VW Antoninek, Pryzma Bud, Mar Dom oraz wielu innymi miejszymi firmami oraz inwestorami, na terenie wielkopolski znajduje się wiele obiektów które wykonywaliśmy lub braliśmy udział w budowie - między innymi: hale produkcyjne Malta Decor w Poznaniu, Osiedle Podolany w Poznaniu , Osiedle Na Wzgórzach na Morasku, Osiedle Chilli Citi mw Tulcach, Regulacja rzeki Czerwona Woda w Bogatyni - po powodzi , prace drogowe na nowych węzłach komunikacyjnych z firmą Skanska, budowa lakierni VW Antoninek , przebudowa mostków na cieku wodnym wierzbak , utrzymanie i remonty zakładu swedwood w zbąszynku oraz wiele innych większych i jeszcze więcej małych różnych inwestycji.

Ponadto wlatach 2006 do 2009 dziłaliśmy na rynku belgijskim świadcząc usługi z zakresu termoizolacji budynków, elewacje zewnętrzne typu tynki dekoracyjne, płytki elewacyjne oraz cegły dekoracyjne elewacyjne, tynki wewnętrzne maszynowe, prace elektryczne, sucha zabudowa.

Na dzień dzisiejszy firma nasza zatrudnia 14 osób - z czego 5 osób jako ścisły nadzór budowy oraz posiada umowy z 6 firmami podwykonawczymi - około 29 osób z którymi wspólpracujemy już od 4 lat, a firmy te wykonują usługi tylko dla naszej firmy.